Jak tantrická masáž ovlivňuje vaši psychiku
24 října 2023

Co je to tantrická masáž a jak na nás působí

Pokud bych vás měl poprosit abyste mi popsali, co pro vás znamená tantrická masáž, dost pravděpodobně bych načerpal široké spektrum odpovědí. Různé kultury a názory na ni pohlížejí různými způsoby. Ale pro mě, Jaroslav, a moje zkušenosti a myšlenky o této věci, tantrická masáž zahrnuje hluboký fyzický a emocionální kontakt a je spojena s hlubokou relaxací, která může ovlivnit naši psychiku na mnoha úrovních. Takže se ponořme do světa tantrické masáže a prozkoumejme, jak může ovlivnit naši mysli a tělo.

Zakotvení těla a mysli

Tantrická masáž je úžasný nástroj pro vzájemné propojení těla a mysli. Koneckonců, naše tělo je naší ‚domovskou základnou‘, pokud se cítíme dobře ve svém těle, cítíme se dobře i v naší mysli. To mi připomíná tu dobu, kdy jsem si konečně našel čas pro svou první tantrickou masáž. Chvíli jsem zvažoval, jestli je to správné rozhodnutí, ale když jsem si uvědomil, jak uvolněné a pozitivní změny to přineslo do mého života, byl jsem naprosto nadšený.

Pochopení tantrické energie

Tantrická masáž je z velké části o energii. A nejen o jakékoliv energii, je o životodárné energii zvané 'Kundalini'. Jako kaskadér na divokých vodách jsem cítil, jak mi tato energie proudí tělem a dodává mi sílu a odvahu. Každý z nás má tuto energii, ale je třeba ji probudit a k tomu je potřeba správná technika.

Komunikace mezi masírovaným a masérem

Jedním z nejdůležitějších aspektů tantrické masáže je komunikace. Bez pravdivé a víceúrovňové komunikace se stane představení bezcenným. Jde o práci s energií, o práci s tělem a duší. Právě tato schopnost komunikovat s vaším terapeutem na hlubší úrovni vytvoří prostor pro hlubší pochopení sebe sama.

Důvěra a bezpečnost

V těchto situacích je naprosto nezbytné cítit se bezpečně a důvěřovat svému terapeutovi. Úroveň otevřenosti, důvěry a pohodlí, kterou můžete dosáhnout během masáže, může vést k mnohým prozření a úlevám, jak po fyzické tak po psychické stránce.

Vnímání vlastní sexuality

Tantrická masáž nám může pomoci lépe rozumět naší vlastní sexualitě. Pro mnohé z nás může být sexuality těžký a komplikovaný koncept, ale skrze tantrickou masáž se můžete začít učit své sexualitě lépe rozumět a dokonce ji i více oceňovat.

Překonání emocionálních bloků

Jak již bylo zmíněno, tantrická masáž pracuje s energetickými toky v těle. Emoční bloky nebo trauma, které můžeme držet v našem těle, mohou být překonány právě touto praxí. To mě přivádí zpět na starou příhodu, kdy jsem se kvůli stresu z práce cítil opravdu vyčerpaný. Rozhodl jsem se pro tantrickou masáž a bylo to jako by se mi ulevilo od tíhy světa.

Posílení vztahů

Poslední, ale rozhodně ne méně důležitou výhodou tantrické masáže je, že může posílit a prohloubit naše vztahy. Okamžitě jsem si vzpomněl na svou manželku a naše první společné sezení tantrické masáže. Byla to zkušenost, která nás spojila na hlubší úrovni a nám oběma ukázala, jak můžeme být dvěma polovinami jednoho celku. O tantrické masáži je mnoho co říct a jak jste si pravděpodobně všimli, mé zkušenosti s ní byly opravdu pozoruhodné. Věřím, že pokud dáte této starobylé praxi šanci, může výrazně ovlivnit vaši psychiku a přinést vám hlubokou radost a harmonii.