14 srpna 2023

Úvod

Zásady ochrany osobních údajů na stránce tibetskemasaze.cz popisují, jak jsou shromažďovány, používány a chráněny informace o návštěvnících naší stránky. Tento dokument slouží k informování uživatelů o tom, jakým způsobem může být jejich 'osobní data zpracována a jaká mají v tomto ohledu práva. Zásady ochrany soukromí jsou závazné pro všechny, kdo tuto webovou stránku navštíví a je nutné, aby byly pochopeny a respektovány všemi návštěvníky. V textu se dočtete o rozsahu sběru dat, metodách jejich zpracování, účelu, jaké mají uživatelé možnosti kontroly nad svými daty a jak mohou uplatnit svoje právo na ochranu osobních údajů.

Shromažďování a používání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, můžeme shromažďovat určité informace, včetně vaší IP adresy, informace o vašem prohlížeči, o stránkách, které jste na našem webu navštívili, a dalších údajů, které souvisí s vaším chováním na internetu. Tyto informace nám pomáhají zlepšovat služby na našem webu a přizpůsobit naše stránky potřebám a zájmům našich návštěvníků. Shromažďování osobních údajů se děje v souladu s platnými zákony a nařízeními a je omezeno pouze na nezbytné množství. Vždy poskytujeme možnost uživatelům rozhodnout se, zda chtějí své osobní údaje sdílet, a to jak prostřednictvím explicitních vyjádření souhlasu, tak prostřednictvím nastavení soukromí v jejich prohlížečích.

Zpracování a ochrana osobních údajů

Zpracování osobních údajů, které nám poskytnete, se děje v souladu s nejvyššími standardy ochrany soukromí. Používáme různé technologické a organizační bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna bezpečnost vašich dat. Naši zaměstnanci jsou pravidelně školeni v oblasti ochrany osobních údajů a dodržují přísné postupy pro zacházení s těmito informacemi. Osobní data jsou ukládána na bezpečných serverech a jsou přístupná pouze oprávněným osobám. Při zpracování osobních údajů respektujeme vaše právo na informace, opravy, výmaz nebo omezení zpracování a děláme vše pro to, aby byla tato práva snadno uplatnitelná.

Práva subjektů údajů

Jako subjekty údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, právo požadovat omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Pokud máte pocit, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Veškerá vaše práva jsou podrobna popsána v příslušných částech tohoto dokumentu. Pro uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat přímo na email [email protected].

Kontaktní informace správce

  • Jméno správce: Vendula Špinková
  • Adresa: Barvičova 85/3, 602 00 Brno-střed, Czechia
  • E-mail: [email protected]