14 srpna 2023

Úvodní ustanovení

Vítejte na webových stránkách Tibetské Masážní Salóny, které jsou vám k dispozici na adrese www.tibetskemasaze.cz. Tyto Podmínky užívání (dále jen 'Podmínky') jsou právně závazné a řídí se jimi všechny interakce mezi provozovatelem a uživateli webu. Přistupováním na web, jeho prohlížením či využíváním nabízených služeb vyjadřujete svůj souhlas s těmito Podmínkami. Pokud s Podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte tento web a jeho služby. Provádíme si právo Podmínky kdykoliv měnit či aktualizovat, proto je na vás, abyste si pravidelně kontrolovali jejich aktuální verzi.

Práva a povinnosti uživatele

Jako uživatel se zavazujete k tomu, že budete naše služby využívat v souladu se všemi platnými právními předpisy a náležitě respektovat autorská práva a další duševní vlastnictví spojená s obsahem webu. Není vám dovoleno kopírovat, šířit, měnit, nebo jinak využívat obsah webu pro veřejné či komerční účely bez předchozího písemného souhlasu provozovatele. Veškerý obsah je chráněn autorskými právy a jeho neautorizované užití může mít za následek právní důsledky.

Zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů. Pro účely poskytování služeb, jako jsou rezervace masáží a informování o novinkách, může provozovatel shromažďovat a zpracovávat informace jako jsou jméno, kontaktní údaje a přednostní typy služeb. Provozovatel zavazuje uživatelům k tomu, že jejich osobní údaje budou chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám bez výslovného souhlasu uživatele či zákonné povinnosti.

Odvolání a reklamace

Práva na odvolání z rezervace nebo podání reklamace jsou stanovena obchodními podmínkami a zákonem. V případě, že je služba nedostatečná nebo byla poskytnuta v rozporu s dohodnutými podmínkami, má uživatel právo službu reklamovat. Pro všechny reklamace je nutno postupovat v souladu s reklamačním řádem a ve stanovených lhůtách. Váš nárok na odvolání či reklamaci je třeba uplatnit písemným oznámením na kontaktní informace provozovatele.

Závěrečná ustanovení

Tyto Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi vám a provozovatelem webu týkající se vašeho užívání webu a nahrazují všechny předchozí dohody a porozumění ohledně stejné materie. Vaše případné nesplnění kterékoliv z těchto Podmínek může vést k okamžitému ukončení vašeho přístupu k webu, aniž by byla provozovateli uložena další odpovědnost nebo povinnost. V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností se prosím obratte na nás prostřednictvím emailu na [email protected] nebo na adresu Vendula Špinková, Barvičova 85/3, 602 00 Brno-střed, Czechia.